Psykiatrisk tvångsvård - en självstudiekurs för sjukvården

Denna kurs har tagits fram som ett självstudiematerial. Genom kursmaterialet, som till största delen består av filmer, kommer du som kursdeltagare att se hur Lagen om psykiatrisk tvångsvård ska tillämpas. Du kommer också att få lära dig hur psykiatrisk tvångsvård genomförs i praktiken, vilka som fattar beslut om tvångsåtgärder samt hur patienten kan överklaga besluten och få sin sak prövad i domstol.


Patientfall i introfilmenKursen är uppbyggd kring tre filmade patientfall, där Katarina lider av mani, Christina av psykos och John av depression. Genom dessa fall vill vi belysa vad tvångsvård innebär för både patient och vårdpersonal. Inför varje film får kursdeltagarna frågor att tänka på som följs upp genom återkopplingar efter filmen.

I filmsekvenserna spelas patienterna av en sjuksköterska, en psykiater och en skötare. Övriga medverkande spelar sig själva.
Rollista
»


Initiativtagare till kursen är Christer Christer Allgulander och Cecilia DhejneAllgulander, docent vid Karolinska Institutet och Cecilia Dhejne, studierektor och överläkare vid Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting. Kursen är bekostad av Socialstyrelsen och Karolinska Institutet.

 

Vill du få tillgång till kursen?

Kursen består av drygt fem timmar film- och ljudinspelningar samt kursmaterial kring scenerna. Det tar uppskattningsvis mellan 8-10 timmar att gå igenom hela kursen.

Kursen är kostnadsfri men vi vill gärna få några uppgifter om våra kursdeltagare.

Beställ inloggningsuppgifter »

Glömt inloggningsuppgifter? »

Klicka här för att logga in i kursen

Webb-kursen Psykiatrisk Tvångsvård har fungerat sedan 2007 men inte längre, beroende på visningsprogrammet Flash. Vi beklagar. Vi kommer att försöka finna en lösning på problemet. Det kommer att ta tid (höstterminen) och vi behöver hitta anslag. Kursen finns på en DVD-skiva som kursledare kan rekvirera; max 5 stycken per kurs. Den kan ses på pc, inte på Mac. Om du är kursledare och vill att vi skickar DVD-skivan, skriv till Christer.Allgulander@ki.se. Ange postadress. Vänligen, Christer och Cecilia »

KURSLITTERATUR

 

Som kurslitteratur rekommenderas Introduktion till klinisk psykiatri, Studentlitteratur.  

 

Beställ boken »

 

Beställ boken

 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
 • Adobe Flash Player flash symbol

  För att kunna se kursen och filmerna i den på ett korrekt sätt måste AdobeFlash Player 8, eller ännu heller den senaste versionen finnas installerad på datorn.

  Med alla nyare webbläsare medföljer denna men om du har en gammal webbläsare kan du behöva ladda ner en ny version.

  Ladda ner

  Adobe Flash Player för Windows »
  Adobe Flash Player för Mac OS X »
 • Ljud - viktig del i kursen Ljudsymbol

  Kursen innehåller många ljudelement och det är därför viktigt att ljudet på datorn är påslaget. Förslagsvis kopplas högtalare (gärna förstärkta) eller hörlurar in för att förhöja upplevelsen.

 • Uppkopplingshastighet

  Eftersom kursen innehåller filmer och ljud, rekommenderas en bredbandsuppkoppling med någorlunda hög hastighet.

 • Skärmupplösning

  Rekommenderad: 1024x768

Producerad av Karolinska Institutet