Psykiatrisk tvångsvård - en självstudiekurs för sjukvården

 

 

Om kursen

Scenerna togs huvudsakligen vid Psykiatriska kliniken sydväst, Södra länets produktionsområde, Stockholms läns landsting. Genomgående agerade personalen spontant, engagerat och professionellt för att visa hur man arbetar till vardags med svårt sjuka människor på ett värdigt och humant sätt. Länsrättens ledamöter, poliser och externa experter bidrog självklart och generöst. De tre skådespelarna valde själva hur de skulle gestalta mani, psykos respektive självmordsbenägenhet.

Inspelningarna gjordes under ”fältförhållanden” med varierande ljud- och ljusbilder En bärbar Digital Video-kamera användes utan de resurser som finns med i kommersiella produktioner. Fokus låg på innehållet mer än på formen. Ambitionen var att filma varje steg i tvångsvården och alla dess aktörer. Skådespelarna har valts för att få en jämn fördelning av män och kvinnor i de olika rollerna.

Produkten har granskats och kommenterats av klientorganisationerna Balans, Schizofreniförbundet, Riksförbundet SPES, Svenska OCD-förbundet Ananke och Fountain House. Även etisk och juridisk expertis har anlitats.

Detta utbildningsprogram tillägnas de mest utsatta och sjuka patienterna inom psykiatrin, och deras familjer, som är beroende av vår kunskap och vår etik.

Kursen är finansierad genom anslag från Socialstyrelsen.

Produktion av webbkurs

För Pedagogiskt upplägg, formgivning och teknik står Mediabyrån vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.

Kontakta kursansvariga

Christer.Allgulander@ki.se och Cecilia.Dhejne@sll.se

Frågor om kursen

Maila kursinfo-tvangsvard@ki.se

Rollista

Roll i filmerna

Namn

Yrke

Katarina med mani

Katarina Wahlund

ST-läkare, doktorand

Christina med psykos

Maria Mattsson

Sjuksköterska, doktorand

John som vill gå hem

Jan Signeul

Pensionerad skötare

Katarinas syster

Lina Svärd

Högskolestuderande

Christinas son

Magnus Flyckt

Studerande

Socialsekreterare

Håkan Wiegandt

Enhetschef Östermalms stadsdelsförvaltning

Allmänläkare

Christer Allgulander

Docent, universitetslektor

Avdelningsläkare

Cecilia Dhejne

Överläkare, studierektor, doktorand

Jourhavande läkare

Peder Björling

ST-läkare

Bakjour PIVA

Jaan Ruusa

Överläkare, med dr

Överläkare

Eva Lyssarides

Överläkare

Överläkare

Ola Broström

ST-läkare, amanuens

Överläkare

Åsa Magnusson

Överläkare, doktorand

Sjuksköterska

Cathrine Magnusson

Sjuksköterska PIVA

Sjuksköterska

Catharina Kevin

Chefsjuksköterska M78

Sjuksköterska

Christina Santala Häggemark

Sjuksköterska PIVA

Skötare

Francia Baeza

Skötare PIVA

Skötare

Anna Karin Bröms Storerkers

Skötare PIVA

Skötare

Norman Schiappacasse

Skötare PIVA

Skötare

Dag Östensen

Skötare PIVA

Polis

Elisabeth Clemetti

Polisinspektör

Polis

Christer Clemetti

Polisinspektör

Offentligt biträde

Mari Schaub

Advokat

Rådman

Hanserik Nordlund

Länsrätten Stockholm

Sakkunnig läkare

Alfredo Garcia de Santamarina

Länsrätten Stockholm

Protokollförare

Eva-Lisa Nunez

Länsrätten Stockholm

Nämndeman

Jan Forsell

Länsrätten Stockholm

Nämndeman

Magda Ayob

Länsrätten Stockholm

Nämndeman

Ann-Marie Melander

Länsrätten Stockholm

Sakkunnig LPT

Claes Hollstedt

Docent, chefsöverläkare

Sakkunnig etik

Kim Lützén

Professor Högskolan Dalarna

Expert polishandräckning

Lars-Göran Dahlgren

Söderorts polismästardistrikt

Närstående

Åsa Moberg

Författare

Närstående

Sonja Herlin

Författare

 

 

 

 

 

 

 

 

Producerad av Mediabyrån