Psykiatrisk tvångsvård - en självstudiekurs för sjukvården

 

 

Det funkar inte!

Internet är som en krigsskådeplats och nätverken skyddas därför av regler som är sinsemellan olika. Datorer och programvaror åldras fort. Det finns flera skäl till att du inte kan se kursmaterialet. Här är en checklista som i de allra flesta fall gör att du lyckas.


Problem: Inramningen runt kursen syns men mittfältet är tomt.

Beror på: Flash player saknas helt eller fel version är installerad.

Lösning: Ladda ner ny version och installera.

Adobe Flash Player för Windows »
Adobe Flash Player för Mac OS X »


Problem: Jag har beställt Inloggningsuppgifter men får inget mail med inloggningsuppgifter.

Beror på: Användaren kan ha skrivit in fel mailadress, mailservern kan ha tolkat mailet som ett spam, mailklienten kan inte tolka mailet, en udda webbläsare har använts som inte kan hantera mailobjektet PHP Mail som används för att skicka mailet.

Lösning: Testa igen och skriv adressen noggrant, testa att skicka till en annan mailadress som inte ligger i samma system, testa att använda en annan webbläsare (Internet Explorer och Mozilla ska fungera bra) eller om inget fungerar maila kursadressen, kursinfo-tvangsvard@ki.se, för att få uppgifterna manuellt skickade.


Problem: Jag hör inget ljud alls.

Beror på: I  99% av fallen, är ljudet på datorn inte påslaget. Vid väldigt dålig uppkoppling kan det även ta lite tid innan ljudet kommer igång.

Lösning: Aktivera högtalarna. Dom bör vara förstärkta eftersom ljudet är svagt i vissa scener. Alternativt kan du använda ett headset.


Problem: Filmen klickas upp i helskärm men när man stänger filmen kommer man inte tillbaka till kursen.

Beror på: Webbläsaren har öppnat upp ”tabbar” för varje nytt fönster, dvs det är en flik för kursen och en för filmen som ser ut att ligga i samma fönster. Flikarna syns längst uppe, under meny.

Lösning: Stäng inte hela fönstret för då stängs alla flikar, stäng istället flikarna var för sig genom att klicka på krysset uppe till höger för respektive flik.


Problem: Du ser filmerna men det hackar vid uppspelning.

Beror på: Detta kan bero på flera saker:

Om både bild och ljud hackar beror det på uppkopplingshastigheten. Tittar man på kursen med modem eller på ett långsamt bredband kan filmerna hacka. Även om du sitter med bredbandsuppkoppling kan kursen störas av annan trafik.

Lösning: Pröva att stänga webbläsaren och andra program som utnyttjar internet och öppna sedan kurssidan igen i webbläsaren. Du bör ha bredband på minst 2 Mbit.

Om bara bilden hackar men inte ljudet så har datorn tillräcklig god uppkoppling men datorn hinner inte med att uppdatera bilden. Datorn prioriterar att återge ljudet så sammanhängande som möjligt och bildåtergivningen kommer i andra hand. Detta problem uppstår oftast när filmerna ses i helskärm.

Lösning: Att titta på filmerna i den lilla ”inbäddade” vyn  kräver mindre datorkraft och kan vara att föredra om datorn inte kan återge helskärmsvideo.
Pröva även att stänga andra webbsidor och applikationer när du tittar på kursen.
Att uppdatera drivrutinerna för datorns grafikkort kan i vissa fall öka videoprestandan hos den individuella datorn. Drivrutiner för grafikkort hittas på respektive tillverkares hemsida.


Problem: Filmerna ser ut som om den laddar (den horisontella linjen nedtill roterar) men inget händer. 

Beror på: Din dator har ingen kontakt med den strömmande servern som filmerna ligger på och kan därför inte visas på din dator. Detta beror oftast på att det finns en brandvägg som stoppar denna trafik.

Lösning: Klicka på länken http://www.adobe.com/go/tn_16466. Där finns ett självtest som visar vilken version av Flash Player din dator har och huruvida den kan kommunicera med den strömmande server som filmerna ligger på. Klicka på knappen ”Start Tests”. Du får ett resultat som kan se ut så här:

WIN 9,0,28,0
 

RTMP

DEFAULT 

Success

RTMP

80

Failed

RTMP

443

Success

RTMP

1935

Failed

HTTP Tunneling

DEFAULT 

Success

HTTP Tunneling

80

Success

Done running port tests.

Raden WIN 9,0,28,0” talar om att datorn använder Windows och har Flash Player 9 installerad. För att kunna se filmerna krävs Flash Player 8 eller högre. Står det t.ex. ”WIN 7,0,19,0” så måste du uppgradera Flash Player för att kunna se filmerna.

De övriga raderna anger om din dator kan komma åt filmerna. Förutsatt att åtminstone ett av testerna ger resultatet  ”Success” så bör du kunna se filmerna. Ger alla tester resultatet ”Failed” måste du be din lokala IT administrator att öppna brandväggen för TCP trafik mot IP adressen 130.237.122.30 på port 80 eller 1935.

Kan du fortfarande inte se filmerna efter att ha vidtagit dess återgärder kan problemet avhjälpas genom att uppgradera till den senaste versionen av Java http://www.java.com/sv/.

Hoppas att det går bra för dig och att du kan se kursen!

 

Producerad av Mediabyrån