Psykiatrisk tvångsvård - en självstudiekurs för sjukvården

 

 

Om boken

Syftet med boken är att ge grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar för sjukvårdens personal samt för andra som har yrkesansvar för psykiskt sjuka personer; till exempel socialsekreterare, boendestödjare, domare, nämndemän, advokater och poliser. Närstående som i sin vardag måste förstå och bemöta psykiska symptom hos en familjemedlem eller arbetskamrat kan ha nytta av att läsa boken. Psykiskt sjuka personer som för tillfället mår bra kan lära sig om sin sjukdom och vilka behandlingar som är effektiva.

I boken beskrivs de vanligaste psykiska sjukdomarnas symptom och yttringar, samt de behandlingar som granskats vetenskapligt. Vad är schizofreni? Hur bedömer man självmordsrisk? Vilka vetenskapligt prövade behandlingar finns för depression eller heroinberoende? Hur talar man med en människa som är förtvivlad, ångestfylld, drogpåverkad, manisk, självdestruktiv eller som hör befallande röster? Hur skapar man en tillitsfull atmosfär? Vad händer i hjärnan hos den som blir psykiskt sjuk? När måste man ta hand om en psykiskt sjuk mot hans/hennes vilja?

Psykiska sjukdomar omges av myter och kan i olika sammanhang medföra socialt stigma (utanförskap). Boken kan förhoppningsvis reducera stigma genom att sätta ord på symptom, förklara sjukdomsförloppen och inge hopp om behandlingsframgångar och förbättrad livskvalitet.

På bokens hemsida finns länkar till fördjupningslitteratur och vetenskapliga artiklar. Med boken följer en DVD-skiva som kan användas som självstudiematerial i en persondator med högtalare. På skivan finns många videofilmer som visar olika yttringar av psykisk sjukdom, och hur det går till i praktiken när patienter tas in med tvång. Vidare intervjuas anhöriga till psykiskt sjuka, och det visas hur man intervjuar en patient för att få fram en diagnos och skatta symptom.

Beställ boken

Till beställningssida på studentlitteraturs webbplats

 

Producerad av Mediabyrån